Piagam Pelanggan LEAD:

Komitmen kami adalah:

  • Melaksanakan 12 kursus/ bengkel/ seminar berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran kepada staf akademik dalam setahun.
  • Melaksanakan 4 seminar/ syarahan akademik dalam setahun.
  • Melaksanakan 3 bengkel e-Pembelajaran dalam setahun.
  • Menilai dan memastikan 4 sistem laman web yang berkaitan dengan bidang e-Pembalajaran mencapai sekurang-kurangnya 80% dalam penilaian laman web UniMAP.
  • Menyelaraskan pengiputan data My3S oleh mahasiswa dan melaporkan kepada pihak tertinggi universiti dua kali dalam masa setahun.
  • Memastikan lebih daripada 80% pelajar yang menginput data sama ada semasa kemasukan dan bergraduat.